تعدادی از امکانات ما در کلینیک های ژاله دندان ما

آشنایی با متخصصین

بیمارستان نقشی اساسی در خدمت به بیماران برای درمان و بازپروری دارد

با دسترسی 24 ساعته به کمک همکاران اورژانس شما میتوانید به دیگران کمک کنید

فرم را پر نمایید

خدمات دندانپزشکی 24 ساعته

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.

02191090822

اخبار و مقالات

اشتراک برای مشاهده
اخبار جدید

***دریافت ایمیل شما

MySupفروش MySupپشتیبانی MySupمدیریت MySup