متن تعهدنامه

رعايت مقررات مربوط به مطب ها ودرمانگاههاي دندانپزشكي مصرح در بندهاي ذيل به منظور حفظ سلامت جامعه و همچنين ممانعت از انتقال بيماريها در مراکز تحت پوشش ژاله دندان ما الزامي است و عواقب رعایت نکردن آن بر عهده پزشک،دندانپزشک یا مسئول فنی مرکزتان می باشد.

ماده 39 : هر فردي كه بر اساس مصوبات قانوني مجاز به معاينه و درمان بيماريهاي دندان،لثه وفك ودهان است موظف به رعايت تمامي مواد اين فصل مي باشد .

ماده 40 : رعايت تمام مواد مربوط به مقررات عمومي مطب ها در مورد مطبها و درمانگاههاي دندانپزشكي نيز الزامي است.

ماده 41 : اتاق كار دندانپزشك بايد داراي نور و تهويه مناسب بوده و حداقل فضاي لازم جهت اتاق كار 12 متربراي هر يونيت مي باشد و محل نصب آن مي بايست به نحوي باشد كه پس از قرار گيري كابينت ها و ساير ملزومات به منظور جلوگيري از آلودگي محيط اطراف حداقل به شعاع يك متر در اطراف يونيت فضاي باز وجود داشته باشد .

ماده 42 : در اتاق كار دندانپزشكي نصب دستشويي با رعايت شرايط مندرج در ماده 14 . الزامي است و ترجيحا" شير دستشويي از نوع آرنجي يا پدالي يا خودكار(اتوماتيك)باشد .

ماده 43 : در صورتي كه در مطب قالب ريزي انجام مي گيرد، مي بايستي براي اين كار اتاق مجزا در نظر گرفته شود .

ماده 44 : كمپرسور يونيت كه داراي صدا و ارتعاش است،بايد خارج ازاتاق كار دندانپزشك نصب شود و رعايت اصول ايمني در نصب ونگهداري آن رعايت گردد.به منظور بالا بردن كيفيت خدمات دندانپزشكي بهتر است كمپرسور بدون روغن باشد. حداقل تجهيزات ضروري جهت مطب دندانپزشكي شامل يونيت استاندارد اينسترومنت و كمپرسور،كابينت ها، اتوكلاو،فور،دستگاه امالگاماتور و كپسول اكسيژن و ست احياء و داروهاي دندانپزشكي اورژانس داراي تاريخ مصرف مي باشد.

ماده 46 : وجود دستگاه راديوگرافي پري اپيكال در مطب هاي دندانپزشكي با رعايت اصول حفاظت در برابر اشعه بلامانع است. تبصره: درمواردي كه در مطب اقدام به درمانهاي كانال ريشه يا جراحي ريشه هاي نهفته و دندانهاي نهفته صورت مي گيرد،وجود دستگاه راديوگرافي الزامي است .

ماده 47 : با توجه به فقدان علائم باليني در بسياري از بيماريهاي قابل انتقال (نظير هپاتيت و ايدز)،رعايت كليه اصول كنترل عفونت در مورد تمام بيماران دندانپزشكي بر اساس دستورالعمل صادره از سوي اداره سلامت دهان و دندان الزامي است .

ماده 48 : واكسيناسيون كليه كاركنان شاغل در مطب شامل دندانپزشك،دستيار و افراديكه به نحوي با بيمار يا وسايل و تجهيزات دندانپزشكي ارتباط دارند بر عليه بيماري هپاتيت B الزامي است و حفظ سوابق واكسيناسيون يا مصونيت جهت ارائه به بازرسين ضروري است . تبصره: پرسنل شاغل در مطب دندانپزشكي (دستيار،منشي و كساني كه به نحوي با لوازم و تجهيزات دندانپزشكي سر و كار دارند)بايد كارت واكسيناسيون و كارت بهداشتي داشته باشند .

ماده 49 : استفاده از روپوش مناسب و تميز،ماسك،عينك يا شيلد(shield(و دستكش براي دندانپزشك و پيش بند يكبار مصرف براي بيمار در حين كارضروري مي باشد . تبصره: با توجه به وجود دوره كمون در بيماريهاي عفوني و دوره پجره در ايدز وعدم امكان تشخيص قطعي در مورد اين بيماران،و از طرفي امكان انتقال آسان بيماريهاي فوق و موارد مشابه آن در واحدهاي دندانپزشكي، ضرورت دارد احتياطات همه جانبه در اين زمينه براي تمام اين بيماران رعايت شود

ماده 50 : مصرف مجدد وسايل يكبارمصرف نظير ساكشن،دستكش،ليوان،برس،پوليش دندان،لوله پلاستيكي يكبار مصرف روي پوآر هوا ممنوع است .

ماده 51 : بعد از هر بيمار تميز نمودن قسمتهايي از يونيت كه در ارتباط با بيمار ودندانپزشك بوده،نظير پوآر آب و هوا،دسته چراغ،دسته صندلي و كراش وار با محلول ضد عفوني كننده مناسب ضروري است.

ماده 52 : استفاده از يك كارپول براي بيش از يك بيمار مجاز نمي باشد .

ماده 53 : فرز(Burr(براي هر بيمار بايد تعويض و استريل گردد .

ماده 54 : ضمن رعايت تفكيك زباله هاي خطرناك و عفوني موضوع ماده 23، كليه سرسوزنها و ديگر وسايل تيز مصرف شده،بايد در ظرف مقاوم دربسته (مثل ظروف فلزي يا ظروف پلاستيكي ضخيم و مقاوم) جمع آوري و دفع بهداشتي گردد.(وجود مواد پاك كننده مايع دردستشويي براي بيماران و مواد ضد عفوني كننده مناسب جهت سطوح و تجهيزات در مطب الزامي است ) ماده 23 تبصره : آمالگام اضافي بايد در ظروف حاوي داروي ظهور - ثبوت جمع آوري و بصورت مناسب دفع گردد .

ماده 55 : براي هر بيمار بايد از وسايل و ابزار استريل شده و يا وسايل يكبار مصرف مجاز استفاده شود .

ماده 56 : استفاده از دستگاه اتوكلاو براي استريليزاسيون وسايل و ابزار دندانپزشكي طبق ضوابط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي الزامي است.(بخشنامه 29946/ ك مورخ 20/12/1379 ( تبصره: استفاده از انديكاتورهاي استريل ضروري مي باشد و كنترل عملكرد صحيح دستگاه هاي استريل كننده توسط دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بعمل مي آيد پس ازاتمام كار روزانه رعايت اصول بهداشت محيط شامل:ضد عفوني نمودن كليه سطوح و استريل كردن كليه وسايل مصرف شده قابل استريليزاسيون،الزامي است .

ماده 58 : كليه قالبهاي تهيه شده قبل از ارسال به لابراتوار يا گچ گيري لازم است شستشو شوند و با ماده مناسب ضد عفوني و مجددا" شستشو شوند. تبصره: كليه مراكز و مطب هاي ارائه دهنده خدمات دندانپزشكي موظفند تنها با لابراتوارهاي داراي پروانه تأسيس معتبر از وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي همكاري نمايند.لازم به ذكر است وجود تصوير پروانه مذكور در مركز و مطب الزامي است .

ماده 59 : انجام اعمال جراحي كه نيازمند بيهوشي عمومي،بيهوشي نخاعي و يا مراقبتهاي ويژه و ارائه خدمات بيمارستاني مي باشد،در مطب دندانپزشكي ممنوع است .

ماده 60 : كليه لوازم و تجهيزات دندانپزشكي توليد(داخلي و وارداتي)مورد استفاده در مطب هاي دندانپزشكي مي بايست تأييديه مجوز توليد داخلي و واردات از اداره سلامت دهان ودندان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي داشته باشد .

ماده 61 : رعايت موارد زير در مطب هاي دندانپزشكي ضروري است : الف) نصب تابلوي دندانپزشكي در محل مناسب جهت اطلاع مراجعه كنندگان . ب) دفع فاضلاب يونيت هاي دندانپزشكي به روش بهداشتي و با لوله كشي مناسب . ج) تشكيل پرونده و بايگاني مدارك پزشكي و سوابق بيماران .

ماده 62 : بكارگيري تكنولوژي جديد دندانپزشكي كه در درمانهاي فعلي و يا كلاسيك تعريف نشده است،منوط به گذراندن دوره آموزش خاص است كه توسط مراكز علمي مورد تأييد حوزه معاونت سلامت برگزار شده باشد اين دستورالعمل مشتمل بر 6فصل شامل 62ماده و 19تبصره و 2بند در اجراي بند 11ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تدوين و به تصویب رسیده است که دندانپزشکان و همکاران محترم در مراکز درمان تحت پوشش دندان ما موظف به انجام آن میباشند که در غیر اینصورت تمام عواقب آن بر عهده دندانپزشک و مسئولین فنی مراکز درمان میباشد .

MySupفروش MySupپشتیبانی MySupمدیریت MySup