لطفا متن تعهدنامه زیر را در سر نسخه مطب یا کلینیک خود نوشته و نام و نام خانوادگی و تاریخ و مهر و امضا بزنید و به همراه کارت ملی و کارت نظام پزشکی به صورت تصویر زیر عکس گرفته و آپلود نمایید :

متن تعهدنامه

ضمن مطالعه و تأیید قوانین استفاده از خدمات سایت و اپلیکیشن ژاله دندان ما، مدارک به جهت احراز هویت در این سایت ارسال گردیده است.
همچنین متعهد می‌شوم حساب کاربری و مدارک خود را در اختیار اشخاص غیر قرار ندهم و تابع قوانین و دستورالعمل های وزارت بهداشت
و درمان جمهوری اسلامی ایران باشم.


نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
مهر و امضاء :

MySupفروش MySupپشتیبانی MySupمدیریت MySup